ฮานอย นิงบิง ฮาลอง แคตบา

ฮานอย นิงบิง ฮาลอง แคตบา
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N5038VN

โรงแรม : | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 215$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-นิงบิงห์-ฮาลอง-แคทบา
(5วัน4คืน)
•    วันแรก:
14:10: : มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สนามบิน(สายการบินBKK-HAN (VN610 / 1220-1410) แล้วนำท่านออกเดินทางสู่นิงบิงห์เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดด่นทางธรรมชาติมีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า”ฮาลองบก”เป็นเมืองที่มีภูมีทัศน์แปลกตาทั้งเทือกเขาเนินเขาหีนปูนที่ราบต่ำและนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขาจึ่งถืกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฎิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคียตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู. 
19:00 : : นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่1)แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สอง : 
6:00 : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่2) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือฮาลองบก ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก และนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์ นำท่านเที่ยวชมวัดบ๊ายดิ๊งห์-จุดท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณของจังหวัดนินห์บิ่นห์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ เขตโบราณสถานวัดบ๊ายดิ๊งห์ได้สร้างสถิติของเวียดนามและภูมิภาคหลายรายการ
11:00: เชิญท่านรับประทานอาหารกลางที่นิงบิงห์(มื้ที่3). หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่ฮาลองชึ่งเป็นสถานที่มรดกโลกแห่งประเทศเวียดนาม
18:00: นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่4). หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)
•    วันที่สาม: 
6:00 : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่5)
7:00 : นำท่านออกเดีนทางสู่อ่าวฮาลอง, ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำกรุงพระเจ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่6 )
13:00 : หลังอาหารเรือจะนำท่านออกเดินทางสู่อ่าวลานห้าและขึ้นชมเกาะลิงชึ่งมีรรยากาศสบาย ๆ , กระท่อมไม้ไผ่เพียงหลังชายหาดเงียบสงบทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นขึ้นเรือและออกเดีนทางต่อสู่เกาะแคทบาที่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในเบย์ชึ่งมีความหลากหลายของระบบนิเวศธรรมชาติทั้งทางทะเลและภาคพื้นดินเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองไฮฟอง
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารบนเกาะแคทบา (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย พักคืนบนเกาะแคทบา
•    วีนที่สี่ : 
6:00: บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชมเกาะแคทบา ชมอุทยานแห่งชาติ ชมป้อมปราการเทพ
13:00 : เชิญท่านรับบริการอาหารกลาง (มื้อที่9)หลังอาหารนำท่านขึ้นเรือhigh-speedไปสู่ไฮฟอง มีรถรับท่านที่ไฮฟองพื่อออกเดินทางกลับกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย 
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่10) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัยจากนั้น นำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
•    วีนที่ห้า : 
6:00: บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม สุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม ชมพิพิธภัณฑ์การทหารง ที่นี้แสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่วงท้ายๆ ของสงครามเวียตนาม
12:00: เชิญท่านรับประทานอาหารเที่ยง (มื้ที่12) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย. หลังจากนั้นนำท่านไปสนามบิน กลับกรุงเทพดดยสายการบิน HAN-BKK ( VN833 / 1615-1805 )

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ