มุกดาหาร เว้ ดานัง ฮอยอัน

มุกดาหาร เว้ ดานัง ฮอยอัน
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : C3015RC

โรงแรม : | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

DAY 1

v

รับคณะที่มุกดาหาร 

 • ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต )

 • เดินทางสู่ประเทศเวียดนามตามเส้นทางหมายเลข R9 

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

 • ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ( แดนสะหวัน-ลาวบาว ) 

 • เดินทางต่อไปยังเมืองดานัง

 • รับประทานอาหารเย็น 

 • พักโรงแรมในเมืองดานัง  

-

L

D

DAY 2

 

v

ดานัง-ฮอยอัน 

 • ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน (สมาคมฟุกเกี๋ยน-สะพานญี่ปุ่น-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน)

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

 • เดินทางสู่เมืองเว้ 

 • วัดเทียนหมู่ 

 • พระราชวัง ด่าย โหน่ย ( DAI NOI )

 • ช็อปปิ้งตลาด ดง บา (DONG BA)

 • รับประทานอาหารเย็น 

 • ล่องเรือแม่น้ำเฮืองพร้อมฟังการบันเลงดนตรี 

 • พักโรงแรมในเมืองเว้

B

L

D

DAY 3

v

เว้-ลาวบาว

 • ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเวียดนาม-ลาว ( ลาวบาว- แดนสะหวัน )

 • รับประทานอาหารกลางวัน 

 • เดินทางกลับมุกดาหาร

B

L

-

 

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ