โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด

โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : S4065VJ

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

 นครโฮจิมินห์ – ฟานเที๊ยด – มุยเน่ – ดาลัด

( 4วัน3คืน )

• วันแรก :

14:00 น. รับท่านที่สนามบิน 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฟานเที๊ยด (Phan Thiet) ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามใต้ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางและบรรยาการที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา 

18:00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

• วันที่สอง :

6:30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) 

 • นำท่านชมเที่ยวชมทะเลทรายแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces) ชมวิวภูเขาทรายแดงที่ยาวสุดลูกหูลูกตา กิจกรรมเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นชมสวยเตียน (Suoi Tien) หรือ แกรนแคนยอนเมืองมุยเน่ 

 • เดินเล่นและแช่น้ำจากลำธารเล็กๆที่ไหลผ่าน มองจากภาพมุมสูงทั้งดูสวยและแปลกตา เดินลุยน้ำระดับข้อเท้าอีก 1 กิโลเมตร แนะนำให้ท่านใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น สวมกางเกงขาสั้นหรือกางเกงที่สามารถพับขาได้ง่าย จากนั้นไปถ่ายรูปเล่นที่หมู่บ้านชาวประมง (อ่าวจอดเรือมุยเน่) สถานที่แห่งนี้มีเรือนับร้อยๆ ลำมาแวะหลบพายุและคลื่น ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวจอดเรือ วิถีชีวิตชาวประมงและชมเรือกระด้งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านมุยเน่ เชิญถ่ายรูปกับเรือกระด้งและเรือประมงตามอัธยาศัย

11:30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)  

 • หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองดาลัด (Da Lat) ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างทาง

19:00 น. ถึงเมืองดาลัดที่ได้รับขนานนามว่าเหมือนเมืองปารีสตะวันออก เมืองที่แสนโรแมนติก ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรัก 

 • เยี่ยมชมบ้านสไตล์แปลกๆ เป็นผลงานของลูกชายประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนามที่จบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสจึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ และมีหน้าคน บนเนินเขาดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียตนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซลเซียส  

 • จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) นำท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

• วันที่สาม :

6:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) 

 • นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัด (Da Lat) พืชพันธุ์ไม้จากยุโรป 

 • จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัดจากมุมสูง เนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่นเป็นเมืองที่อากาศเย็น บ้านเรือนสุดแสนโรแมนติกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์

 • ชมความงดงามของทะเลสาบเตวียนลัม  หรือ  เตวียนลาม (Tuyen Lam Lake)    

 • เที่ยวชมวัดจุ๊กเลิม (Truc Lam)

 • เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม

11:30 น. รับประทานยอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) 

 • นำท่านชมโบสถ์ไก่ (Nha Tho Chinh Toa) เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศษสที่ใหญ่และสวยงาม 

 • ชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา 

 • นำท่านไปชมน้ำตกดาทันลา (Datanla) น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด โดยท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ำตก น่าตื่นเต้นและประทับใจ

15:00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับโฮจิมินห์ VN603 (17.00 - 18.30)  

 • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 

 • พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

• วันที่สี่ :

6:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) 

07:00 น. จากนั้นนำท่านชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชมโบสถ์นอร์ทเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโฮจิมินห์ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตก ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน

9:00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเตินเซินเญิต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบิน VJ801 (11:15-12:45)
 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ