วินห์ ฮานอย ฮาลอง

วินห์ ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N5018R-FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : ติดต่อ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

นครพนม-วินห์-ฮาลอง-ฮานอย-กรุงเทพ

(5 วัน 4 คืน)

+ วันแรก: นครพนม-วินห์

7:00 รถโค้ชปรับอากาศและไกด์รับคณะที่นครพนมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ที่หลักซาว-เกิ่วแจว 

 • รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเวียดนาม(มื้อแรก)

13:30: ออกเดินทางสู่วินห์ 

 • นำคณะเข้าที่พัก 

 • รับประทานอาหานเย็น (มื้อที่2)

 

+ วันที่สอง: วินห์-ฮาลอง

6:00    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่3) 

 • เดินทางสู่ฮาลอง 

 • รับประทานอาหารเที่ยงที่นิงบิงห์ (มื้อที่4)

17:00  นำคณะเข้าที่พัก

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)  

 • ช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์บาร์ซาร์ ฮาลอง 

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

+ วันที่สาม: ฮาลอง-ฮานอย

6:00    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)

 • ล่องเรือที่ฮาลองเบย์ (มรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนามเหนือ) ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆกว่า 3,000 เกาะซึ่งสวยงามจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเวียดนาม ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม ถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

 • ถ้ำเทียน กุง (Thien Cung) หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตามีการจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน

 • เกาะไก่ชน

 • รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ อิ่มอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของเกาะแก่งและขุนเขา(มื้อที่7)

12:00    เดินทางสู่ฮานอย

 • นำคระเข้าที่พัก

 • รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่สี่: เที่ยวชมฮานอย

6:00 รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)

 • สุสานโฮจิมินห์ สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้าง ด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น 

 • ตึกทำเนียบประธานาธิบดี  เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง 

 • บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน

 • เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ 

 • วิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลี ถาย โต่ อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10)

 • วัดเจดีย์ เจิ่น กว๊วก (Tran Quoc)  เป็นวัดที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีความร่มรื่น ตกแต่งด้วยต้นไม้ดัดแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น ชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์

 • ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม  ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจเมืองของเมืองฮานอย  ซึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ การท่องเที่ยวที่ฮานอยเลยก็ว่าได้  

 • สะพานแสงอาทิตย์  เป็นสะพานไม้สีแดงทรงโค้ง  ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังวัด หง็อก เซิน  นำวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มา เป็นเวลานาน

 • จากนั้นเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ถนนการค้า 36 สาย (36 Old Streets)  ถนนแต่ละเส้นจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย  รองเท้า  กระเป๋า  ของที่ระลึก

18:00     ชมการแสดงหุ่นกระบอกใต้น้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน

 • รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่11) 

 

+ วันที่ห้า: ฮานอย-กรุงเทพฯ

6:00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องก่อน 12:00

 • นำคณะเดินทางสู่สนามบินสนามบิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ